Poročna klasika ena, poročna obleka, poroka

Poročna klasika

IFF kolekcije poročne klasike, povezujejo preteklost z inovacijo.

V Ženski poročni obleki presega obstoječe poti in razvija nove vsebine.

 

Fotografije: Urban Štebljaj,

Apreturija,Poročna poezija.

Stiliranje: Sonja Rigler

Irena Funduk

Poročna klasika ena, poročna obleka, poroka
Poročna klasika dve, poročna obleka, poroka
Poročna klasika tri, poročna obleka, poroka
Poročna klasik
Poročna klasika pet, poročna obleka, poroka
Poročna klasik
Poročna klasika sedem, poročna obleka, poroka
Poročna klasika osem, poročna obleka, poroka
Poročna klasika devet, poročna obleka, poroka
Poročna klasika deset, poročna obleka, poroka
Poročna klasika enajst, poročna obleka, poroka
Poročna klasika dvanajst, poročna obleka, poroka
Poročna klasika trinajst, poročna obleka, poroka
Poročna klasik
Poročna klasika ena, poročna obleka, poroka Poročna klasika dve, poročna obleka, poroka Poročna klasika tri, poročna obleka, poroka Poročna klasika štiri, poročna obleka, poroka Poročna klasika pet, poročna obleka, poroka Poročna klasika šest, poročna obleka, poroka Poročna klasika sedem, poročna obleka, poroka Poročna klasika osem, poročna obleka, poroka Poročna klasika devet, poročna obleka, poroka Poročna klasika deset, poročna obleka, poroka Poročna klasika enajst, poročna obleka, poroka Poročna klasika dvanajst, poročna obleka, poroka Poročna klasika trinajst, poročna obleka, poroka Poročna klasika štirinajst, poročna obleka, poroka